Cấu hình 1 Cấu hình 2 Cấu hình 3 Cấu hình 4 Cấu hình 5
XÂY DỰNG CẤU HÌNH PC
2. Mainboard - Bo mạch chủ
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
1. CPU - Bộ vi xử lý
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
3. Ram - Bộ nhớ đệm
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
4. HDD - Ổ cứng
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
5. SSD - Ổ Cứng Rắn
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
6. VGA - Card màn hình
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
7. PSU - Nguồn máy tính
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn
8. Case - Vỏ Máy Tính
Vui lòng chọn sản phẩm Chọn