!-- Google tag (gtag.js) -->

Main 81 là tên chung của dòng bo mạch chủ (motherboad) được phát triển theo chipset H81 của Intel. Bo mạch chủ là phần không thể thiếu trên máy tính cũng như các thiết bị điện tử khác.
Các mẫu main H81 hỗ trợ CPU với socket 1150. Danh sách CPU hỗ trợ main H81 rất đa dạng, MAYTINHAUCO.VN xin liệt kê theo dạng danh sách dưới đây để các bạn tiện theo dõi:
CPU Intel Core i7 thế hệ thứ 4: 4790K, 4770K, 4765T, 4770, 4770R, 4770S, 4770T, 4770TE, 4771, 4785T, 4790, 4790S, 4790T
CPU Intel Core i5 thế hệ thứ 4: 4670, 4670T, 4670R, 4670S, 4670K, 4690, 4690K, 4690S, 4690T, 4570, 4570R, 4570S, 4570T, 4570TE, 4590S, 4590, 4590T, 4460T, 4460S, 4440, 4430S, 4430
CPU Intel Core i3 thế hệ thứ 4: 4330, 4330T, 4330TE, 4340, 4340TE, 4350, 4350T, 4360, 4360T, 4370, 4370T, 4170T, 4170, 4160T, 4160, 4150T, 4150, 4130T, 4130
CPU Intel Celeron G: G1850, G1840T, G1840, G1830, G1820TE, G1820T, G1820

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.